قطعنامه پایانی کنفرانس شورای دموکراسی خواهان ایران

قطعنامه پایانی کنفرانس شورای دموکراسی خواهان ایران

اولین کنفرانس شورای دمکراسی خواهان ایران که در روز شنبه ۱۸ نوامبر در کلن آلمان برگزار گردید،  پس از گفتگوهای بسیار سودمند و طرح راه حل هل های مختلف از سوی سخنرانان ، صاحبنظران  و نمایندگان احزاب و سازمانهای عضو شورا و نیز پیامهای خارج از شورا،  قطعنامه ذیل را باتفاق اراء تصویب نمود:

مقدمه

با توجه به اینکه شرایط نابسامان و بحرانی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خطیری که توسط جمهوری اسلامی بعد از قریب ۴ دهه بر کشور تحمیل شده  و این اقدامات  توام  با سوء مدیریت در اداره کشور، چپاول و غارت اموال و ثروت ملی  و تضیع و پایمال نمودن حقوق حقه مردم بوده است، بطور طبیعی موجبات نارضایتی عمیق مردم و ظهور جنبشهای اجتماعی گسترده ای را فراهم کرده، که رژیم را با خطرجدی سقوط روبرو نموده است.

نظر باینکه خیزش  و جنبشهای موجود کنونی در جامعه بدلیل عدم رهبری و انسجام و هم پیوستگی، امکان سرکوب و به خون کشیدن آنها بوسیله ٰرژیم ضد مردمی و سرکوبگر ولایت  فقیه میسر است، شورای دمکراسی خواهان ایران، بعنوان یک نیروی آزادیخواه، ضد تبعیض و یک جنش وسیع، سراسری و  فراگیر در کنار دیگر جنبشهای مدنی، اجتماعی و فرهنگی در عرصه مبارزه با جمهوری اسلامی، خود را موظف به دفاع از مبارزات مردم میداند،

با توجه به این واقعیت که حکومت جمهوری اسلامی  یک حکومت تروریستی دولتی و تمامیت گرا است که از منابع و ثروتهای کشور و مردم ایران در مسیر مقاصد شوم خود سوء استفاده نموده  و در طول دهه های گذشته با اتکا به همین شیوه و با استفاده از ایدئولوژی اسلام سیاسی و نظام ارتجاعی و عقب مانده ولایت فقیه علاوه بر سرکوب مردمان و ملیتهای ایران،  با انگیزه  بسط و گسترش حوزه نفوذ خود در کشتار و قتل عام دیگر ملتهای بی گناه کشورهای منطقه، از جمله سوریه، لبنان، عراق، یمن و در چند ماه گذشته اقلیم کردستان عراق مشارکت داشته است، بصورت اجتناب ناپذیری موجبات دشمنی و تنفر این ملل با ایران و ایرانی را فراهم ساخته است.،

نظر باینکه این تشکل بی سابقه و پیشگام در مبارزات مردم ایران تلاش می نماید بر مبنای تحلیل واقعی و عینی و ویژگی چند ملیتی و چند زبانی و کثرت فرهنگی و ملی کشور ایران، با طرح راه حل های مناسب که با این تکثر و تنوع جامعه هماهنگی داشته و پاسخگوی معضل اصلی که همانا عقب ماندگی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران باشد، مصمم به مشارکت دادن همه ملیت های ایران در حکومت و مداخله درسرنوشت ملی، با هدف ایجاد وفاق ملی در میان همه آنان است تا مسیر پیشرفت و توسعه  جامعه را هموار نماید.

بنابراین: ما احزاب و سازمانهای تشکیل دهنده  شورای دموکراسی خواهان ایران حاضر در این کنفرانس، اعلام می نماییم:

1- ما  معتقد به تغییر اساسی کلیت رژیم جمهوری اسلامی حاکم بر ایران، با استراتژی و هدف گذار مسالمت آمیز از نظام و سیستم جمهوری اسلامی و ولایت فقیه  و رسیدن به یک جامعه مدرن و غیر متمرکز فدرال دمکرات بر مبنای جدايی نهاد دین از نهاد دولت، پلورالیسم سیاسی و اجتماعی، آزادی وعدالت اجتماعی،  و رفع هر نوع تبعیض هستیم. ما معتقد به  استفاده ازروشهای مبارزاتی نظیر تمرد و نافرمانی های مدنی در راستای برپایی جنبشهای اعتراضی گسترده و همگانی و دیگر روش های مقتضی ( حق دفاع مشروع ) برای مقابله و برکنار نمودن جمهوری اسلامی هستیم​.

2-.​ما معتقدیم،  قوانین اعلام شده در حقوق بشر و میثاقهای آن و نیز در کنوانسیونهای ملل متحد، باید مبنا و محتوای دموکراسی در دولت آینده ایران را  تشکیل دهد 

​3-.​در ایران دموکراتیک، برابری حقوقی و جنسیتی بین زنان و مردان، آزادی همه عقاید دینی و مذهبی، آزادی فردی و جمعی شهروندان، آزادی فرهنگهای متنوع و آزادی مطبوعات و رسانه ها، آزادی فعالیتهای سیاسی و اجتماعی باید تضمین شود. 

​4- ما معتقدیم برابری حقوقی بین ملیتها و اقوام ایران کثیرالمله، متضمن بقاء و حفظ یکپارچگی ایران خواهد بود. 

​5- شورای دموکراسی خواهان ایران، معتقد است، جامعه ایران بعنوان عضوی فعال از جامعه جهانی ملزم به رعایت حقوق مستقل کشورها، عدم مداخله در امور همسایگان و کشورهای همجوار، احترام به حاکمیت ملی آنها و ایجاد روابط اقتصادی و فرهنگی و همزیستی مسالمت آمیز با کلیه کشورهای همسایه باشد.

​​با توجه به مفاد و کلیات ذکر شده فوق، کنفرانس شورای دموکراسی خواهان ایران، خود را ملزم به اجرای اقدامات لازم برای تشکیل کمیسیونهای مختلف، از جمله کمیسیون دیپلماسی، کمیسیون دفاع ازجنبشهای کارگری، دانشجویی، زنان ، معلمان، مالباجتگان، دهقانان و بيكاران ( کمیسیون کار) دانسته  و به همراه دیگر سازمانها و احزاب  اپوزیسیون در داخل وخارج از کشور به منظور تشکیل کمیسیون تدوین قانون اساسی برای طرح  در مجلس موسسان اقدام خواهد نمود.

نام احزاب و سازمانهای امضاء کننده باورمند به مبانی و اصول فوق، شامل احزاب و سازمانهای زیر است
بترتیب حروف الفباء:

1- جبهه دموکراتیک ایران
2- جبهه متحد بلوچستان
3- جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه.
4- سازمان فرهنگی و سياسى خلق تورکمن
5- حزب اتحاد بختيارى و لورستان
6- حزب تضامن دموکراتيک اهواز
7- حزب دموکرات کردستان
8- حزب کومله کردستان ایران
9- حزب مردم بلوچستان
10- کانون فرهنگی و سیاسی آذربایجان

 

 کمیسیون رسانه  وابسته به شوراي دمكراسي خواهان ايران

 

نوشته های مرتبط

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رفتن به نوارابزار