چهار شنبه, 17 جولای, 2019

  • Telegram

روز جهانی زبان مادری خجسته باد

روز جهانی زبان مادری خجسته باد

سازمان جهانی یونسکو در کنفرانس سال 1999 خود، به پاسداشت زايش و پرورش زبانهای گوناگون در درازنای تاريخ بشريت توسط مجموعه های انسانی يی که دارای ويژگی های فرهنگی و هنری و زيستگاه های خاص خود ميباشند، روز 21 فوريه برابر با سوم اسفند هر سال را “روز جهانی زبان مادری” اعلام داشت و همه زبان های موجود جهان را ميراث عمومی بشريت ناميد.
زبان ها جایگاه ويژه خود را بعنوان نماد ها و نمود های محوری فرهنگهای مختلف انسانها در اقصا نقاط جهان ثبت کرده اند. گرچه دیدگاههای انحصار طلبانه قدرتها و دولتهای متمرکز تماميتخواه همواره کوشیده اند تا با اتخاذ سياستهای آسیمیلاسیون(همانند سازی تحميلی) با کار بست يک زبان و يک فرهنگ ، آسیبهای جدی ای به حوزه زبانها و فرهنگهای جوامع زيردست شان وارد نمایند، اما ورود سازمانهای جهانی و مقاومت جوامع در حفظ زبان های مادری شان ، ماندگاری و رشد اين زبانها را تضمين نموده است.
حتی در متمرکز ترین و ایدئولوژیک ترین حکومتها نظیر جمهوری اسلامی، علی رغم سرکوب گسترده ملیتها و اقوام ایرانی، اصالت زبانهای مادری همچنان پابرجا مانده است و نشان از تلاش بی وقفه در حفظ و توسعه زبانها وفرهنگها در میان ملیتها، اقوام و دیگر جوامع متنوع در ایران زمين دارد.

تکثر فرهنگها و زبانهای مختلف در ایران، رنگارنگی ویژه ای به سراسر ایران بخشيده است و اين مسئله همواره از سوی حکومتهای مرکز ی تماميت خواه تهدیدی برايشان محسوب و با اعمال فشارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی از رشد زبانها و فرهنگهای مختلف در ایران جلوگیری نموده و مينمايند.
تنوع زبانی گسترده در ایران که هر زبان نمایندگی منطقه و اقليم خاصی در ایران را میکند، شامل زبانهای پارسی، کردی، بلوچی، عربی، لری، ترکی و ۔۔۔۔۔ اند که هر زبانی باید به رسمیت شناخته شود و هر حوزه زبانی بطور برابر از امکانات آموزشی و توسعه در بالاترین سطوح علمی و آموزشی برخوردار باشد.
این ممکن نيست مگر اينکه قدرت سیاسی و اقتصادی دولت مرکزی از قالب سيستم متمرکز خارج و در مناطق مختلف کشور تقسيم و توزیع گردد . در چنين شرايطی است که زبانها و فرهنگهای گوناگون از انحصار سيستمهای تماميتخواه و استبدادی خارج شده و زمینه آزادی و رشد همه زبانها و فرهنگها بطور یکسان فراهم میآید و در چنين مناسباتی است که آزادی مفهوم واقعی خود را بدست خواهد آورد و برابری و همزيستی مسالمت آميز انسانهای گوناگون، پايه های جامعه ای با ثبات و پويا را در ايران پی خواهد ريخت.

دبیرخانه شورای دموکراسی خواهان ایران

نوشته های مرتبط

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رفتن به نوارابزار