مقالات سیاسی

چالش کاخ سفید برای متحد کردن مخالفان ایرانی در جهت سقوط رژیم جمهوری اسلامی

چالش کاخ سفید برای متحد کردن مخالفان ایرانی در جهت سقوط رژیم جمهوری اسلامی
کریم عبدیان این روزها بحث در مورد ثبات یا عدم ثبات، بقاء و یا عدم بقاء نظام جمهوری اسلامی ايران، هم چنين امکان از هم گسیختگی ناگهانی جامعه از درون، ذهن جامعه جهانی بویژه...
بیشتر بخوانید

اندیشه انتقادی مکتب فرانکفورت و ایران امروز

اندیشه انتقادی مکتب فرانکفورت و ایران امروز
محمد زمانی اشاره: انچه که امروز بعد از چهل سال حکومت جمهوری اسلامی به ارث گذاشته است، بحران و نابسامانی های اجتماعی،فرهنگی، اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی در جامعه است ،که بدون...
بیشتر بخوانید

سرنگونی یا بقای جمهوری اسلامی و نبرد استراتژیک آمریکا و اروپا

سرنگونی یا بقای جمهوری اسلامی و نبرد استراتژیک آمریکا و اروپا
عباس خرسندی تسلط اتحادیه اروپا، چین و روسیه بر بازار ایران و خاورمیانه، امریکا را بطور کامل از دستیابی به منافع در این منطقه باز داشته است، به همین دلیل است که استراتژی آ...
بیشتر بخوانید

کریم عبدیان ;هدف شورای دمکراسی خواهان ایران اتحاد مردمان ایران است

کریم عبدیان ;هدف شورای دمکراسی خواهان ایران اتحاد مردمان ایران است
کریم عبدیان هدف شورا اتحاد همه مليتها و مردمان ساكن ايران  براي نفی هرگونه استبداد و ایجاد زمینه مناسب سیاسی، اقتصادی، آزادی فرهنگها و فراهم نمودن زمینه برای زیست مس...
بیشتر بخوانید

اهمیت شورای دمکراسی خواهان ایران

اهمیت شورای دمکراسی خواهان ایران
کریم عبدیان متن سخنرانی در کنفرانس شورای دمکراسی خواهان ایران( 18 نوامبر ) کلن المان در ابتدا میخواهم از رحیم بندوئی اداره کننده پانل اول تشکر کنم – سپس در باره تم و موضو...
بیشتر بخوانید

فدرالیسم: تنها راه حل اقلیت‌های ایران

فدرالیسم: تنها راه حل اقلیت‌های ایران
دانیل برت – تمامی جوامع دموکراتیک غربی از قوانینی برخوردارند که سد راه نژاد پرستی است، اما هیچیک از این قوانین به درجه‌ای که قانون اساسی ایران برای مساوات اقوام تقدس قائل...
بیشتر بخوانید
رفتن به نوارابزار