چهار شنبه, 20 فوریه, 2019

  • Telegram
مقالات اجتماعی

کولبری نماد بارز سلطه نگاه امنیتی بر نگاه اقتصادی

کولبری نماد بارز سلطه نگاه امنیتی بر نگاه اقتصادی
سیران بایزیدحسینی شاید در نگاه نخست برای هر خواننده ای معنی لغوی کلمه “کولبر” همان تعریف یاد شده در لغتنامه دهخدا باشد. دهخدا کولبر را چنین تعریف میکند : شخصی که کسی یا چ...
بیشتر بخوانید
رفتن به نوارابزار