گزارش های ویدئویی

فراتر از خبر – استعفای وزیر بهداشت؛ فیلترینگ اینستاگرام و نقش جنبش های اجتماعی و سیاسی

فراتر از خبر – استعفای وزیر بهداشت؛ فیلترینگ اینستاگرام و نقش جنبش های اجتماعی و سیاسی
فراتر از خبر در تلویزیون کلمه – استعفای وزیر بهداشت؛ فیلترینگ اینستاگرام و نقش جنبش های اجتماعی و سیاسی در ایران. شرکت کنندگان حسن هاشمیان ,رحیم فرهمند, امیرفرشاد ا...
بیشتر بخوانید

چشم انداز – گفتگویی پیرامون نظام سیاسی آینده ایران

چشم انداز – گفتگویی پیرامون نظام سیاسی آینده ایران
در ایران برنامه مناظر ه ایی است بین اقایان عباس خرسندی ,صادق زیباکلام ,رضا حسین بر و مهدی خزعلی .. عباس خرسندی ناسیونالیسم و سوسیالیسم و مذهب را سه نوع ایدئولوژی در تضاد...
بیشتر بخوانید

گفتگوی کلمه ;با فرامرز بختیار در خصوص مشکلات و مطالبات مردم لورستان و بختیاری

گفتگوی کلمه ;با فرامرز بختیار در خصوص مشکلات و مطالبات مردم لورستان و بختیاری
گفتگوی شبکه جهانی کلمه ;با فرامرز بختیار دبیر کل حزب اتحاد بختيارى و لورستان در خصوص مشکلات و مطالبات مردم لورستان و بختیاری .
بیشتر بخوانید

اسو حسن زاده; 28 مرداد سالگرد فتوای جهاد خمینی بر علیه مردم کردستان بود

اسو حسن زاده; 28 مرداد سالگرد فتوای جهاد خمینی بر علیه مردم کردستان بود
پیام اسو حسن زاده ;جانشین دبیرکل و سخنگوی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان, در خصوص فتوای جهاد خمینی در 28 مرداد بر علیه مردم کردستان .
بیشتر بخوانید

پانل سوم ;دومین کنفرانس شورای دمکراسی خواهان ایران

پانل سوم ;دومین کنفرانس شورای دمکراسی خواهان ایران
پانل سوم حول محور حقوق زنان و گذار از جمهوری اسلامی و حمایت از جنبش های درون ایران بود . سخنرانان ..رحیم بندویی ,محمد مصری ,جمشید امیری ,فلامرز بختیار ,یوسف کر و مونا سیل...
بیشتر بخوانید

پانل دوم ;دومین کنفرانس شورای دمکراسی خواهان ایران

پانل دوم ;دومین کنفرانس شورای دمکراسی خواهان ایران
پانل دوم ;دومین کنفرانس شورای دمکراسی خواهان ایران ,حول محور ضرورت دمکراسی در ایران و گذار از جمهوری اسلامی و حمایت از جنبش ها در ایران بود . سخنرانان ..محمد زمانی, رضا ح...
بیشتر بخوانید
رفتن به نوارابزار