گزارش های ویدئویی

هدف شورای دمکراسی خواهان ایران; حمایت از همه جنبش های اعتراضی در ایران است

هدف شورای دمکراسی خواهان ایران; حمایت از همه جنبش های اعتراضی در ایران است
گفتگوی تلویزیون  جهانی کلمه با عباس خرسندی  ;سخنگوی شورای دمکراسی خواهان ایران در خصوص 22 بهمن 1396 و همچنین حمایت از جنبش های درون ایران در تقابل  و گذر ا...
بیشتر بخوانید

عباس خرسندی ; فدرالیزم و برابری خواهی متضمن یکپارچگی و وحدت ایران است

عباس خرسندی ; فدرالیزم و برابری خواهی متضمن یکپارچگی و وحدت ایران است
کاوش – برنامه ایی از  طرف کانال کرد میباشد;که با عباس خرسندی دبیرجبهە دمکراتیک ایران (برون مرز) و سخنگوی شورای دموکراسی خواهان ایران گفتگویی در خصوص اهداف و بر...
بیشتر بخوانید

آغاز فاز دوم خیزش سراسری در سوگ مقتولان بازداشتی

آغاز فاز دوم خیزش سراسری در سوگ مقتولان بازداشتی
ویژه برنامه – آغاز فاز دوم خیزش سراسری در سوگ مقتولان بازداشتی از شبکه جهانی کلمه .. مهمانان برنامه ..محمد زمانی ,هاشم خواستار,ازاد مستوفی و شعله پاکروان مادر ریحانه جبار...
بیشتر بخوانید

گفتگوی تلویزیون کلمه با اعضای شورای دمکراسی خواهان ایران

گفتگوی تلویزیون کلمه با اعضای شورای دمکراسی خواهان ایران
گفتگوی تلویزیون جهانی کلمه با خالد عزیزی ,عباس خرسندی و محمد زمانی در خصوص اعتراضات مردم ایران در سراسر کشور و همچنین مواضع شورای دمکراسی خواهان ایران و پیام حشمت طبرزدی...
بیشتر بخوانید
رفتن به نوارابزار