گزارش های ویدئویی

گفتگوی تلویزیون کلمه با اعضای شورای دمکراسی خواهان ایران

گفتگوی تلویزیون کلمه با اعضای شورای دمکراسی خواهان ایران
گفتگوی تلویزیون جهانی کلمه با خالد عزیزی ,عباس خرسندی و محمد زمانی در خصوص اعتراضات مردم ایران در سراسر کشور و همچنین مواضع شورای دمکراسی خواهان ایران و پیام حشمت طبرزدی...
بیشتر بخوانید
رفتن به نوارابزار