اطلاعات مربوط به دومین کنفرانس شورای دموکراسی خواهان ایران (16  جولای سال 2018) در شهر کلن آلمان   

رفتن به نوارابزار